JAN NEPOMUCKÝ

Jan Nepomucký

Jan Nepomucký
Jan Nepomucký se narodil okolo roku 1345 v Nepomuku. Studoval v klášterní škole v Nepomuku, následně teologii a právo. Byl vysvěcen na kněze a posléze získal v Padově doktorát z církevního práva.

Arcibiskup Jan z Jenštejna si ho zvolil za jednoho z nejbližších spolupracovníků a jmenoval ho generálním vikářem pražské arcidiecéze. Jan Nepomucký byl mimo jiné i zpovědníkem manželky krále Václava IV. – Žofie. Král ho vyslýchal kvůli podezření na manželčinu nevěru, ale Jan Nepomucký odmítl vyzradit zpovědní tajemství.

Mezi arcibiskupem Janem z Jenštejna a králem nakonec vypukl otevřený boj, který donutil arcibiskupa i Jana Nepomuckého k odchodu na hrad v Roudnici. Jan Nepomucký byl i s arcibiskupen lstí vylákán do Prahy, kde byl zajat a nakonec umučen dne 20. března 1393.

O více než 300 let později byl Jan Nepomucký prohlášen za svatého. Učinil tak papež Benedikt XIII. dne 19. března 1729.

Jan Nepomucký dnes

Sochy, kaple, obrazy, kostely a jiná zpodobnění Jana Nepomuckého můžeme nalézt nejen v Evropě, ale i po celém světě – jeho odkaz je vidět od Moskvy až po Filipíny. Nejvíce památek se samozřejmě nachází v Čechách, zejména v Praze. S Janem Nepomuckým je svázána i Zelená hora (památka UNESCO) – mniši přišli do zdejšího kláštera právě z Nepomuku.

Jan Nepomucký je vzorem mlčenlivosti, hlavním patronem české země (jeho socha dlouho stála i na Václavském náměstí), patronem pocestných a ochráncem proti krupobití (chrání hrozny na vinicích, aby mohly dozrát).

Další informace o Janu Nepomuckém